Pčolinská 1405/35
069 01 Snina
Slovensko
Milksan, s.r.o.
Sídlo firmy: 1.mája 748, 069 01 Snina
Prevádzka: Pčolinská 4238, 069 01 Snina
IČO: 365 02 227
DIČ: 202 1940 250
IČ DPH: SK 202 1940 250
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Prešov, pod číslom: 15862/P